p O s t

Een paar dagen geleden besloot ik dat het fijn zou zijn voor zowel mij als mijn geliefden om moois in de brievenbus te krijgen, nu we elkaar even niet kunnen zien. Dus ik heb moois besteld bij Maartje van den Noort en Tina Sosna en kijk ernaar uit te beginnen sturen.
Ik ging ook even door mijn eigen postkaarten en vind dat er eigenlijk wel wat toepasselijk zijn voor deze zotte stillere tijden. Zou me plezier doen moesten ze wat troost en liefde bieden, zoals steeds. Hier vind je al mijn postkaarten-info.
Los van dit gewiekst businessplan: stuur elkaar vooral veel liefde. En de verwarring, die mag ook bestaan.